Åpningstider jul 2020

Blodprøver

I julen vil det være begrensede muligheter for blodprøvetaking for blodprøver som må sendes til andre deler av landet for analyse. Dette pga. begrenset holdbarhet av prøvene. Prøver som skal analyseres i Haugesund tas som normalt.

Åpningstider

21. desember: Vanlige åpningstider

22. desember: Vanlige åpningstider

23. desember: Åpent 08:00-12:00

24. desember: Stengt

25. desember: Stengt

26. desember: Stengt

27. desember: Stengt

28. desember: Vanlige åpningstider

29. desember: Vanlige åpningstider

30. desember: Vanlige åpningstider – blodprøvetaking stenger kl. 12:30

31. desember: Stengt

1. januar: Stengt

2. januar: Stengt

3. januar: Stengt

4. januar og videre: Vanlige åpningstider