Åpningstider påske 2021

Blodprøver

I påsken vil det være begrensede muligheter for blodprøvetaking for blodprøver som må sendes til andre deler av landet for analyse. Dette pga. begrenset holdbarhet av prøvene. Prøver som skal analyseres i Haugesund tas som normalt.

Åpningstider

29. mars: Vanlige åpningstider

30. mars: Vanlige åpningstider

31. mars: Åpent 08:00-12:00