Avskjedshilsen fra Askild Ekrem Tveit

Min kone og jeg har bestemt oss for at vi skal flytte til Stavanger for å komme nærmere familie. Etter at barna kom, er det blitt tydelig hvor viktig dette er, og vi har ingen familie her i nærheten. Derfor har jeg nå sagt opp min fastlegehjemmel her ved Kopervik legesenter. Therese vil fortsette som vikar for meg ut min oppsigelsestid, og vi håper at hun har lyst til å søke og bli værende ved legesenteret.

Dette var en litt plutselig avgjørelse, og det var ikke dette som var planen da jeg gikk ut i pappapermisjon i mars. I løpet av de årene jeg har vært her, har jeg blitt godt kjent med mange av dere, og jeg synes det er veldig trist at jeg ikke får tatt avskjed med dere alle enkeltvis. Men dere skal vite at dere har gjort sterke inntrykk på meg. Dere dukker opp i tankene mine rett som det er en etter en. Takk for at jeg har fått bli kjent med dere og lykke til videre. 

– Askild