Blodprøve covid-19

Haugesund sykehus kan nå analysere antistoffer mot covid-19. Det er ingen klare retningslinjer for hvem som kan testes, men i utgangspunktet er det kun aktuelt for personer som har vært syke med mistenkt covid-19 og som ikke fikk teste seg ettersom de ikke var i prioritert gruppe for testing.

Les mer fra Helse Fonna her

Dersom du ønsker test

  • Test skal rekvireres etter legevurdering.
  • Hvis du mener du kan være aktuell for testing, anbefaler vi at du oppretter e-konsultasjon og beskriver hvilke symptomer du har hatt.
  • Alternativt kan man komme til vanlig konsultasjon, men ettersom dette ikke er prioritert helsehjelp, vil det kunne være en del venting på vanlig konsultasjon for slik antistofftesting.
  • Vanlige egenandeler gjelder for e-konsultasjon og prøvetaking.

Usikker betydning av antistoffverdier

Folkehelseinstituttet skriver følgende om betydningen av antistoffer for immunitet:

“[…] Inntil man får mer kunnskap om antistoffenes rolle som surrogatmarkør for beskyttelse, bør man være tilbakeholden med å bruke antistoffanalyser til å identifisere personer som er beskyttet mot en ny infeksjon med SARS-CoV-2.”

Fra Helse Fonna sine nettsider:

Eit negativt resultat betyr ikkje meir enn at pasienten mest sannsynleg ikkje har vore smitta med SARS-CoV-2 viruset inntil ca. 2 uker før prøven er tatt. Pasientar med nedsatt immunforsvar som har COVID-19, kan få forsinka antistoffrespons og produsere antistoffnivåer som kanskje ikkje vert påvist som positive ved bruk av denne metoden.

Ein positiv test vil mest sannsynleg fortelje oss at pasienten har gjennomgått infeksjon. Kryssreaksjonar med andre virus enn SARS-CoV-2, kan føre til falske positive resultater i nokre sjeldne tilfelle. 


Det må presiserast at ein framleis er usikker på grad av immunitet etter  infeksjon og evt kor lenge immuniteten vil vedvare. Vi antar at IgG truleg vil forbli i kroppen i ca. 1-2 år. Det finnes fortsatt svært begrensa vitenskapeleg informasjon om immunitet etter SARS-CoV-2 infeksjon, og difor må eit positivt svar ikkje ansjåast å tilby langvarig immunitet mot påfølgande SARS-CoV-2 infeksjon.