Luftveissymptomer

Fra og med mandag 4. oktober vil det ikke være luftveislegevakt på dagtid. Hvis du har feber, hoste, sår hals, tett nese eller andre luftveissymtpomer og ønsker vurdering av lege, må du først kontakte legekontoret på telefon eller e-melding på Helsenorge.no IKKE møt på legesenteret uten avtale med luftveissymtpomer I mange tilfeller vil situasjonen avklares […]

Continue reading


Influensavaksine 2021

Hvem I år, som i fjor, skal risikogruppene som har økt risiko for alvorlig sykdom med influensa prioriteres for vaksinering. Legesenteret får tilsendt vaksiner fra folkehelseinstituttet til dette bruk. Det er altså KUN pasienter i risikogrupper som kan få influensavaksine på legesenteret i år. De som ikke tilhører risikogruppen kan kontakte apotek for vaksinering. Risikogrupper […]

Continue reading


Janssen-vaksine

Vi støtter FHI sin vurdering om at Janssen vaksinen ikke anbefales brukt i Norge. Dette er i tråd med anbefalingene fra Den Norske Legeforening. Det er nå lavt smittenivå i samfunnet. De som ikke enda er vaksinert har i utgangspunktet lav risiko for alvorlig sykdom (risikogrupper er allerede vaksinert). Det er også relativt kort tid til mRNA-vaksiner blir […]

Continue reading