Vaksine covid-19 i Karmøy kommune

Karmøy kommune forventer å starte vaksinering i starten av januar. Vaksineringen blir organisert av kommunens koronateam. Du skal ikke kontakte fastlegen din for å få koronavaksine. Hoveddelen av vaksineringen vil foregå på Koronasenteret på Bygnes med “drive through”. Karmøy kommune vil bruke et system der alle innbyggere registrerer seg i forkant av vaksineringen. Kommunen vil […]

Continue reading


Åpningstider jul 2020

Blodprøver I julen vil det være begrensede muligheter for blodprøvetaking for blodprøver som må sendes til andre deler av landet for analyse. Dette pga. begrenset holdbarhet av prøvene. Prøver som skal analyseres i Haugesund tas som normalt. Åpningstider 21. desember: Vanlige åpningstider 22. desember: Vanlige åpningstider 23. desember: Åpent 08:00-12:00 24. desember: Stengt 25. desember: […]

Continue reading


Influensavaksine 2020 – foreløpig info

Når? Den subsidierte influensavaksinen som leveres fra Folkehelseinstituttet forventes levert i uke 42. Nøyaktig dato er foreløpig usikkert. Hvordan? Pga. den pågående covid-19-pandemien, er det begrensninger på hvor mange man kan være på venterommet etc. Dette gir utfordringer med logistikk omkring vaksinering og vi vil komme tilbake til hvordan dette kan løses på best mulig […]

Continue reading