Influensavaksine 2020 – foreløpig info

Når? Den subsidierte influensavaksinen som leveres fra Folkehelseinstituttet forventes levert i uke 42. Nøyaktig dato er foreløpig usikkert. Hvordan? Pga. den pågående covid-19-pandemien, er det begrensninger på hvor mange man kan være på venterommet etc. Dette gir utfordringer med logistikk omkring vaksinering og vi vil komme tilbake til hvordan dette kan løses på best mulig […]

Continue reading