Covid-19-vaksine dose 3

Kort fortalt er det kommunen som setter vaksinen og spesialisthelsetjenesten som velger ut pasientene etter gitte kriterier. Fastlegene har ikke noe med dette å gjøre og vi har ingen direktelinje til vaksinasjonssenteret for å informere om hvem som skal ha dose 3. Mange av dem som skal ha dose 3. kan kontakte kommunen direkte og bestille tid for vaksine. De må da fremvise dokumentasjon på at de tilhører gruppe 3 – f.eks. notat fra lege på sykehus der diagnose fremgår, eller resept/medikamentpakke som bekrefter at de bruker aktuell medisin. Les mer om dette i utdragene under.


Tekst under er hentet fra informasjonsbrev fra FHI

For å få 3. dose må det dokumenteres at en person tilhører de utvalgte gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar. Spesialisthelsetjenesten er hovedansvarlig for dette, og pasientene vil identifiseres der og de vil motta et brev fra sykehuset som de kan ta med seg til kommunen når de skal bestille eller møte opp til vaksinasjon. Men siden dette kan ta noe tid har spesialisthelsetjenesten i tillegg kommet frem til følgende alternative måter å dokumentere at de tilhører en pasientgruppe som kan motta en tredje dose:

Gruppe 1

  • Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus hostsykdom som krever immunsuppresjon
  • alvorlig og moderat primær immunsvikt
  • aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
  • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset.

Gruppe 2

  • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak: Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene [se listen under dette avsnittet] kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /eresept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.
  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling: Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.
  • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor: Disse må ha også vente på eget brev fra spesialisthelsetjenesten.

Medikamentliste per 13.09.2021

Abatacept (Orencia®
Adalimumab (Humira®, Hyrimoz®
Anakinra (Kineret®)  
Azathioprin (Imurel®
Baricitinib (Olumiant®
Belimumab (Benlysta®)  
Brodalumab (Kyntheum®)  
Certolizumab pegol (Cimizia®
Ciklosporin (Sandimmun®
Cortison >100 mg daglig >1mnd 
Cyclofosfamid (Sendoxan®)1 
Dexametason >= 3 mg daglig >1mnd 
Etanerecept (Enbrel®, Benepali®
Filgotinib (Jyseleca®)  
Fingolimod (Gilenya®
Golilumab (Simponi®
Guselkumab (Tremfya®)  
Hydrocortison >= 80 mg daglig >1mnd 
Iksekizumab (Talz®
Infliximab (Remicade®, Remsima®, Zessly®, Inflectra®, Flexabi®)2 
Leflunomid (Arava®
Metotreksat (Metex®, Methotrexat, Ebetrex®
Metylprednisolon >= 16 mg daglig >1mnd 
Mykofenolat (Cellcept®
Okrelizumab (Ocrevus® 2,3 
Omalizumab (Xolair®
Ozanimod (Zeposia®
Prednisolon >= 20 mg daglig >1 mnd 
Rilonacept (Arcalyst®)  
Risankizumab (Skyrizi®
Rituksimab (MabThera®, Rixathon®)2,3 
Secukinumab (Cosentyx®)  
Sulfasalazin (Salazopyrin®
Takrolimus (Prograf®
Tocilizumab (RoActemra®
Tofacitinib (Xeljanz®
Upadacitinib (Rinvoq®
Ustekinumab (Stelara®
Vedolizumab (Entyvio®