Influensavaksine 2020

Hvem

I år skal risikogruppene som har økt risiko for alvorlig sykdom med influensa prioriteres for vaksinering. I oktober og november er det altså kun de som tilhører risikogruppene som kan få vaksinen på legesenteret.

Risikogrupper
 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre tilstander)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Når

Vaksinen kommer etter planen i uke 42. Vi tar sikte på å starte vaksinering i uke 43.

Hvordan

 • Vaksinering på legetime: Alle som skal inn til legen fra vi starter vaksinering og ut november, skal ta vaksinen i forbindelse med legetimen. Dette for å begrense unødig venting på venterommet nå under covid-19-pandemien.
 • Vaksinering utenom legetime: De som ikke skal til legen av annen årsak, kan føres opp på en egen vaksinasjonsliste. Du vil da få tildelt tidspunkt for vaksinering. Det er viktig at du møter presis til denne timen og at du avbestiller dersom du ikke ønsker å benytte deg av den.

Kontakt oss for å avtale tid

Pris

Personer i risikogruppene betaler en egenandel på 50 kroner for vaksinering hos fastlegen. Risikopasienter med frikort betaler ingenting for vaksinering hos fastlegen.

Les mer på FHI.no