Influensavaksine 2021

Hvem

I år, som i fjor, skal risikogruppene som har økt risiko for alvorlig sykdom med influensa prioriteres for vaksinering. Legesenteret får tilsendt vaksiner fra folkehelseinstituttet til dette bruk. Det er altså KUN pasienter i risikogrupper som kan få influensavaksine på legesenteret i år. De som ikke tilhører risikogruppen kan kontakte apotek for vaksinering.

Risikogrupper

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

Når

Vaksinen er forventet levert til kommunen i uke 43. Tidligere erfaring tilsier at det ofte blir litt forsinkelse. Vi tar sikte på å starte vaksinering første uka i november.

(Vi har bestilt mange vaksiner og det er ikke nødvendig å ringe og spørre om vaksine før dette tidspunkt)

Hvordan

 • Vaksinering på legetime: Alle som skal inn til legen fra vi starter vaksinering og ut november, skal ta vaksinen i forbindelse med legetimen. Dette for å begrense unødvendig mange personer på venterommet samtidig.
 • Vaksinering utenom legetime: De som ikke skal til legen av annen årsak, kan få vaksinen etter et drop-in-system i laboratoriets åpningstid. Det må da påregnes en del ventetid.

Pris

Personer i risikogruppene betaler en egenandel på 50 kroner for vaksinering hos fastlegen. Risikopasienter med frikort betaler ingenting for vaksinering hos fastlegen. Personer som ikke tilhører risikogruppen må kontakte apotek for vaksinering.