Janssen-vaksine

  • Vi støtter FHI sin vurdering om at Janssen vaksinen ikke anbefales brukt i Norge. Dette er i tråd med anbefalingene fra Den Norske Legeforening.
  • Det er nå lavt smittenivå i samfunnet. De som ikke enda er vaksinert har i utgangspunktet lav risiko for alvorlig sykdom (risikogrupper er allerede vaksinert). Det er også relativt kort tid til mRNA-vaksiner blir tilbudt til de som enda ikke er vaksinert. Vi vurderer at risikoen med å ta Janssen-vaksinen generelt overstiger den potensielle nytten.
  • Som helsepersonell er vi pålagt etter Helsepersonellloven §4 å gi faglig forsvarlig helsehjelp. Vi mener at vaksinasjon med Janssen-vaksinen ikke er forsvarlig helsehjelp, og vi ønsker derfor ikke å tilby dette ved vårt legesenter.
  • Dersom noen ønsker vaksine, oppfordrer vi til å kontakte andre aktører som er villig til å påta seg det ansvaret det innebærer å yte slik helsehjelp.