Luftveissymptomer

  • Fra og med mandag 4. oktober vil det ikke være luftveislegevakt på dagtid.
  • Hvis du har feber, hoste, sår hals, tett nese eller andre luftveissymtpomer og ønsker vurdering av lege, må du først kontakte legekontoret på telefon eller e-melding på Helsenorge.no

IKKE møt på legesenteret uten avtale med luftveissymtpomer

I mange tilfeller vil situasjonen avklares f.eks. med en telefonkonsultasjon. Dersom vi kommer frem til at du må møte til legeundersøkelse, skal det tas covid-19-test først – fortrinnsvis på kommunens testsenter.


Når du har fått klarsignal fra lege til å komme til undersøkelse på legekontor:

  • IKKE gå inn på vanlig venterom med luftveissymptomer
  • Vent utenfor legesenteret/i bilen – vi ringer deg inn når det er din tur
  • Bruk munnbind under hele besøket
  • Du vil bli hentet inn på eget rom for undersøkelse