Prisliste

Oppdatert 16. mars 2020

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

TjenestePris
Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid (også e-konsultasjon og videokonsultasjon)155,-
Sykebesøk dagtid209,-
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk49,-/36,-
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte,bud56,-
Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi
og henvisning til spesialist
66,-
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver55,-
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer
og mikroskopering av urinsediment
55,-

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

AdministrativtPris
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner,
henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten
59,-
Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen116,-
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt
time eller ikke benyttes hos hhv. allmennlege og spesialist
160,-/259,-
MateriellPris
Materiell ved gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m63,-
Materiell ved spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.95,-
Materiell ved kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m. (kateter ikke inkludert)134,-
Materiell ved større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.181,-
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser, m.v.Etter kostnad
- Blærekateter147,-
- Graviditetstest173,-
- Kortisonsprøyte133,-
AttesterPris
Offshoreattest - petroleum2200,-
Førerkortattest750,-
Fraværsattest skole260,-
Legeerklæring ved søknad om TT-kort325,-
Legeerklæring ved søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede375,-
Legeerklæring sportsdykkere/fritidsdykkere 1250,-
Legeerklæring seilflygere, mikroflygere, førere av friballong og kabinbesetningsmedlemmer1250,-
Legeerklæring ved opptak politihøgskolen1250,-
VaksineringPris
Konsultasjon med vurdering av reisen og hvilke vaksiner som er nødvendig, inkludert 1. dose av vaksiner (kan også utføres som e-konsultasjon)350,-
Tillegg for vurdering/vaksineresepter per ekstra reisende i familien175,-
Vaksinering ved senere doser 160,-
Vaksine: Difteri/stivkrampe/kikhoste/poliomyelitt366,-
Vaksine: Hepatitt A347,-