Testing for COVID-19

Testkriterier er nå utvidet. Se gjeldende testkriterier på fhi.no. Det er kun personer med symptomer som testes.

Ved lette symptomer og kun ønske om test

Hvis du kun har lette symptomer som ikke trenger vurdering av lege, anbefales det å se an situasjonen hjemme i 2 døgn fra symptomstart. Dersom du fremdeles har symptomer da, anbefales det å ta kontakt med Karmøy kommunes test-team på telefon  52 81 23 60. Telefonen er betjent mandag-fredag kl. 08.30-15.30, lørdag og “røde dager” kl. 10-16 . Søndag stengt.

Les mer på Karmøy kommune sin nettside om koronaviruset

Ved behov for legehjelp

Dersom du har høy feber, tungpust eller føler deg dårlig på annet vis, anbefaler vi at du tar kontakt med legesenteret (dagtid) eller legevakt (kveld/helg). Det er da viktig at du ringer på forhånd og ikke møter opp direkte – dette for å begrense smittefare til andre pasienter.