Vaksine covid-19 i Karmøy kommune

  • Karmøy kommune forventer å starte vaksinering i starten av januar.
  • Vaksineringen blir organisert av kommunens koronateam. Du skal ikke kontakte fastlegen din for å få koronavaksine.
  • Hoveddelen av vaksineringen vil foregå på Koronasenteret på Bygnes med “drive through”.
  • Karmøy kommune vil bruke et system der alle innbyggere registrerer seg i forkant av vaksineringen. Kommunen vil informere nærmere når databasen åpnes og registreringen kan begynne.

Se Karmøy kommunes nettsider for utfyllende informasjon om vaksinering.