Videokonsultasjon

Pga. lav interesse for videokonsultasjon blant våre pasienter, er tilbudet om videokonsultasjon nå avviklet.

Velg heller e-konsultasjon eller telefonkonsultasjon.